backНазад к 4/2017
General and Professional Education
4/2017 pp. 22-28

Charakterystyka procesu zarządzania ryzykiem operacji statkowych na przykładzie statku badawczo – szkolnego m/s Nawigator XXI


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The process of risk management during vessel operations was introduced by the International Maritime Organization into the International Management Code for the Safe Operation of Ship and for Pollution Prevention (ISM Code), by MSC.273 (85) resolution to enhance the safety of the vessel and protection of the marine environment by identifying the risk, analysing and mitigating its effects. The need to implement risk management has enabled all parties involved into safety management system to systematically raise awareness about the factors that affected decision making in scope of vessel safety. The article characterizes the process of managing the risk of vessel operations on the example of solutions used on research - training vessel m/s Navigator XXI.

Ключевые слова

risk assessment, vessel, risk management, ISM Code, identification of hazards, risk mitigation

Библиографический список

1. IMO A.714(18), International Management Code for the safe operation of ship and for pollution prevention with ammenmends, 2010,

2. Aven, T., On how to define, understand and describe risk, Reliability Engineering and System Safety, 95, 2010, pp. 623-631,

3. Gucma, S., Inżynieria Ruchu Morskiego, Wyd. Okrętownictwo i Żegluga, Gdańsk, 2001

4. Asselt, M.B.A., Renn O. Risk governance, Journal of Risk Research, vol. 14, No. 4, 2011, pp. 431-449.

5. Kokot–Stępień, P., Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 74, t. 1, 2015, s. 533-544.

6. Wróblewski D. (red.), Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów, 2015.

7. Aven, T., Zio, E., Some consideration on the treatment of uncertainties in risk assessment for practical decision making, Reliability Engineering and System Safety, 96, 2011, pp. 64-74.

8. Pietrzak, L., Wypadek przy pracy. Poradnik pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, 2014.

9. Akademia Morska w Szczecinie, dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem statku badawczo – szkolnego m/s Nawigator XXI, 2017.

10. MSC.273(85), International Maritime Organisation, Adoption of amendments to the International Management Code for safe operation of ships and for pollution prevention, 2008.

11. PN 31000:2012 - Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne, International Standard Organisation, 2012.