backНазад к 4/2017
General and Professional Education
4/2017 pp. 8-15

Wspomaganie procesu kształcenia w zakresie zarządzania procesami biznesowymi


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The process approach in an organization management becomes one of the most effective management concepts. However the process approach requires commitment and understanding of whole enterprise personnel. The need for effective education in the field of process management is highlighted. The paper presents didactic program and tools for supporting the modeling of business. Most common mistakes made during the modeling of business processes by students of the Management and Production Engineering are presented. Obtained results are used to formulate guidelines for improvement of the educational process.

Ключевые слова

business process orientation, process management, business process modeling, BPMN, BPMS

Библиографический список

1. PN-EN ISO 9001:2001, Systemy zarządzania jakością – Wymagania.

2. PN-EN ISO 9001:2015-10, Systemy zarządzania jakością – Wymagania.

3. Roman, Z., Najważniejsze zmiany wprowadzone w normie ISO 9001:2015, MASZYNY GÓRNICZE, nr 4, 2016,

s. 116-123.

4. www.procesowcy.pl, Dojrzałość procesowa polskich organizacji- raport 2016 (dostęp 8.08.2017).

5. EN ISO 9000:2015, System zarządzania jakością - Podstawy i terminologia.

6. Kunasz, M., Zarządzanie procesami, EKONOMICUS, Szczecin, 2011.

7. Marcinkowski, B., Gawin, B., Symulacja procesów biznesowych Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion, Gliwice, 2013

8. https://pl.bocgroup.com/adonis (dostęp 8.08.2017).