backНазад к 2/2017
General and Professional Education
2/2017 pp. 19-26

Powiązania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia i systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The purpose of this article is to draw comparisons between the requirements of the internal quality assurance system and the quality management system according to ISO 9001. The table presents the correlation between the relevant system requirements. The article lays down the standards and guidelines for implementing and maintaining of the quality guarantee. It refers to activities directly related to maintaining and improving of the quality in education and research. A quality management system compliant with the requirements of ISO 9001 has been characterized. It describes the main assumptions relating to the continuous development and improvement, the expected increase in the efficiency and effectiveness of the education process. The presentation of the theme is based on the experience of universities, which first implemented the quality management system according to ISO 9001. This system covers the process of education at all faculties, and then in accordance with statutory requirements introduces an internal quality assurance system of education, fulfilling the quality requirements of the educational process with regards to the internal and external clients.

Ключевые слова

internal quality assurance system, higher education, standard ISO 9001, quality system

Библиографический список

1. Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, 2008

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz. 1596).

3. Skrzypek, E., Piasecka, A., Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 35, 2001, s.187-199.

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz.U. 2016 poz. 1596).

5. Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Helsinki, 2005.

6. Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Załącznik do uchwały Nr 1/2015 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 lutego 2015 r.

7. http://www.iso.org/iso/home/standards.htm (dostęp 06.05.2016).

8. ISO 9001:2015. Rewizja normy w prostych słowach, M. Kubista (red), Quality Austria-Polska Sp. z o.o., 2016.

9. The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2015, International Organization for Standardization, http://www.iso.org (dostęp 2.01.2017).

10. Wojniłko, E., Wdrażanie i funkcjonowanie systemów zarządzania jakością w Akademii Morskiej w Szczecinie, General and Professional Education, 3, 2016, s. 50-56.

11. Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 2013.

12. Wzajemne odwzorowanie miedzy wymaganiami ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015, Materiały konferencyjne BSI, Konferencja Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 okiem praktyka, Warszawa, 2016.

13. Kraśniewski, A., Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, MNiSZW, Warszawa, 2011.