backНазад к 1/2016
General and Professional Education
1/2016 pp. 53-58

pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The introduction of a three-tier model of higher education (the Bologna model) has led to considerable changes in the 1st- and 2nd-tier of the technical courses at universities. At present, a student with a bachelor’s degree can be employed in his / her profession after completing only 7 semesters of study. A search is under way for methods of combining theoretical knowledge taught at universities with practical knowledge gained afterwards. This is accompanied by technological and economic transformations, creating the need for new programmes and teaching methods in order to keep graduates up to speed with the ever-changing global labour market. This paper summarizes attempts to incorporate real-life labour market experience into the process of educating students in the Architecture Department. This has been achieved through a series of lectures by business owners delivering construction technologies, hands-on student training, as well as student competitions organized by companies.

Ключевые слова

architecture, student education, theory, practice

Библиографический список

1. http://www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.html (dostęp 30.01.2016).

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 838).

3. Buchner-Jeziorska, A., Zapewnienie jakości w szkolnictwie wyższym w kontekście procesu bolońskiego, [in:] Student jako ważne ogniwo jakości kształcenia, red. Jankowski, K., Sitarska, B., Tkaczuk, C., Siedlce 2004.

4. Kraśniewski, A., Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Warszawa 2006.

5. Pawlikowski, J.M., Perspektywy europejskiego szkolnictwa wyższego w świetle Procesu Bolońskiego, [in:] Poszukiwanie modelu szkoły wyższej w procesie integracji z Unią europejską, red. Mączyński, J., Demecki, W., Legnica 2007.

6. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst ujednolicony (D.U. poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z 2012).