backНазад к 1/2016
General and Professional Education
1/2016 pp. 33-41

Stanowisko do edukacyjnej prezentacji stosowania samochodowych pasów bezpieczeństwa


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

In this paper the construction of the test stand to the educational presentation of the car seat belts use is presented. This stand is an inclined plane and it is destined to seat belts study at low speed collisions. A very important element is to educate young people to make them aware of how important the car seat belts is fastening. In addition, the paper shows how to carry out measurements on the test stand. The methodology of measurements is shown on the example of the three types of seat belts installed in vehicles. These are two-point belts primarily used in buses, three-point belts used in cars and four-point belts used in racing and rally cars.

Ключевые слова

educational stand, safety, seat belts

Библиографический список

1. Jaśkiewicz, M., Device to Study of Seatbelts Safety at Low Speeds Impacts, 9-th European Conference Of Young Research And Scientific Workers. TRANSCOM 2011. Section 1 " Transport And Communications Technology", Żilina, 2011.

2. Jaśkiewicz, M., Ludwinek, K., Stanowisko do pomiaru wielkości fizycznych występujących podczas zderzenia z przeszkodą, IX Konferencja „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki” Hucisko, 17-19 marca 2011 r., s. 32-33, Częstochowa 2011.

3. Jurecki, R., Jaśkiewicz, M., Analiza stanu bezpieczeństwa na Polskich drogach w latach 2000 - 2010. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych",  6 - 8 lutego 2012 r. Kielce, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2012, s. 133-142.

4. Kucharz, A., Wypadki drogowe w Polsce i Wybranych krajach UE, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych kancelarii Sejmu RP, Informacja nr. 1144, Sierpień 2005, http://biurose.sejm.gov.pl/ teksty_pdf_05/i-1144.pdf (dostęp 3.01.2016).

5. Ludwinek, K., Jaśkiewicz, M., Liśćak, S., System for measurement of physical quantities in an inertial study of a wheeled driver seat during a collision with a barrier, 10-th International Technical Systems Degradation Conference, Liptowsky Mikulas, 27-30 April 2011, pp. 21-25,

6. Prochowski, L., Fitas, M., Zielonka, K., Analysing the results of research on the influence of the position of a seat belt on the movements and dynamic loads of child’s head and torso during a bus impact against an obstacle, Archiwum Motoryzacji, 4/2014, s. 43-56, 153-166.

7. Prochowski, L., Zielonka, K., Metody badań i wyniki pomiarów obciążeń dynamicznych pasażerów podczas uderzenia autobusu w przeszkodę, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów PW, nr 1/2010, s. 255-266.

8. Prochowski, L., Zielonka, K., Dynamic Loads Exerted on Legs of Seated Passengers During Frontal Collision of a Bus whit an Obstacle, Journal of KONES 2010 Powertrain and Transport, Vol. 17 no 3, Pub. Permanent Committee of KONES, Warsaw 2010, pp. 377-384.

9. http://www.visionresearch.com/ (dostęp 3.01.2016).

10. http://autokult.pl/2011/08/20/szelki-czyli-sportowe-pasy-bezpieczenstwa (dostęp 4.01.2016).