backНазад к 4/2015
General and Professional Education
4/2015 pp. 92-98

Wykorzystanie podstaw teoretycznych podczas profesjonalnej praktyki okrętowej przez studentów kierunków mechanicznych uczelni morskich w trakcie wybranego zadania remontowego


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

This article presents problems of using theoretical knowledge gained by students of maritime universities during the professional sea training. The basic maintenance chosen to present the issue is made on merchant marine ships regardless of their type or purpose (bulk carriers, container carriers, tankers). This paper shows the feedback of the test, which was taken by employees hired as the engine cadets. A possibility to improve the use of knowledge acquired by students of maritime universities is discussed in this article.

Ключевые слова

theoretical knowledge, sea training, laboratories, maintenance, engine room equipment and mechanisms

Библиографический список

1. Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz wacht’ (z późniejszymi zmianami), Dziennik Ustaw numer 38, pozycja 201, 1984.

2. Książka praktyk morskich dla praktykantów w dziale maszynowym zgodnie z konwencją STCW 78 (z poprawkami z Manili 2010), Akademia Morska, Szczecin, 2014.

3. Onboard training record book for engine cadets as required by the IMO STCW 1978 convention as amended in 1995 and 2010, Namorna Skola, Bratyslava, 2013.

4. HDFT-1100 main engine fuel valves injection test device', HANMI Hydraulic Machinery Co. Ltd., www.hanmihyd.com (acces 1.08.2015).

5. Piotrowski, I., Okrętowe silniki spalinowe, Trademar, Gdynia 1996.

6. Introduction of slide fuel valve' MAN B&W Diesel AS, 2002.

7. Plany i programy studiów stacjonarnych I stopnia, Kierunek – Mechanika i budowa maszyn, Specjalność – Eksploatacja siłowni okrętowych, Akademia Morska, Szczecin 2012.

8. Plany i programy studiów stacjonarnych I stopnia, Kierunek – Mechanika i budowa maszyn, Specjalność – Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, Akademia Morska, Szczecin 2012.