backНазад к 4/2015
General and Professional Education
4/2015 pp. 20-28

Wykorzystanie symulatora HOMAR OPA w szkoleniu Marynarki Wojennej


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The paper presents the HOMAR OPA simulator used in The Naval Training Centre in Ustka as a training tool for professional petty officers and seamen. The main subjects of trainings are connected with fire safety, fire simulation, fire fighting, hull damages, water and fire defense, investigating damages, warship survivability, repair works etc. The simulator consists of: commanding position of OPA commander; 16 training positions; instructor position; didactic positions with multimedia table. It enables to practice many different scenarios of trainings which can be modified either by instructor and trainees in an effect of their decisions. The 3D visualization possibility is very helpful to enrich effect of training.

Ключевые слова

education, simulators, Navy, fire safety, fire fighting, water defense

Библиографический список

1. Jakus, B., Korczewski, Z., Mironiuk, W., Szyszka, J., Wróbel, R., Obrona przeciwawaryjna okrętu. cz.1, Wyd. AMW, Gdynia 2001.

2. Krystosik-Gromadzinska, A., Dyslokacja obiektów ryzyka jako metoda zmniejszenia zagrożenia pożarem na statku, Rozprawa doktorska, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2007.

3. http://www.ac-m.pl/produkty/symulatory/ (dostęp 15.09.2015).

4. http://www.csz.mw.mil.pl/news.php?id=82 (dostęp 15.09.2015).

5. http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/8119?t=Armia-inwestuje-w-cyfrowe-szkolenie (dostęp 15.09.2015).

6. Ministerstwo Obrony Narodowej, Podręcznik Normalizacji Obronnej. PDNO-07-A094, Warszawa 2008.