backНазад к 2/2015
General and Professional Education
2/2015 pp. 18-27

„Technology assessment” jako przykład nowego wyzwania w kształceniu inżynierów: analiza potrzeb i propozycje rozwiązań


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The paper refers to earlier publications of the author, concerning a necessity of the new view on the process of educating students in technical universities and forming new skills of future engineers caused by new challenges of the contemporary world and society. In order to illustrate the discussed area of problems some examples of the new challenges are presented in the paper, i.e. the problem of assessing social impact of innovative technologies and products (“Technology Assessment”). The paper shows some trials of implementing new contents in the schedule of studies and – following some experiences of these trials – presents proposals of using some modern educational methods for the purposes as described in the paper.

Ключевые слова

engineering education, technology assessment, social innovations, data engineering, blended learning

Библиографический список

1. Kaźmierczak J., Ocena oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Knosali, tom I, s.124-137, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.

2. Kaźmierczak J., Technology Assessment: Educational Challenge, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Knosali, tom II, s. 949-955, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014.

3. Kaźmierczak J., Społeczne oddziaływanie innowacji jako nowe zagadnienie w kształceniu inżynierów, [w:] Edukacja oraz wykorzystanie inżynierów w technice XXI wieku, monografia pod red: J. Fries, W. Biały, s. 11- 20, Gliwice 2015.

4. Kaźmierczak J., Zagadnienia interdyscyplinarne w programie studiów na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Knosali, tom II, s. 877-887, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015.

5. Graham C.R., Blended Learning Systems: definition, current trends and future directions, [in:] Handbook of Blended Learning, Pfeiffer Publishing, San Francisco CA, 2006.

6. Porter Alan, Frederick Rossini, Stanley R. Carpenter and Alan Roper, A Guidebook for Technology Assessment and Impact Analysis. New York: North Holland 1980.

7. Mohr Hans, Technology Assessment in Theory and Practice, Techné: Journal of the Society for Philosophy and Technology, Vol. 4, No. 4 (Summer, 1999).

8. James A. Phills Jr., Kriss Deiglmeier, Dale T. Miller, Rediscovering Social Innovations. Stanford Social Innovation Review Fall, 2008.

9. Guide to Social Innovations, European Commission, February 2013.

10. Luściński S., Perspectives of Data Engineering: Emerging Role in Organization Development, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Knosali, tom II, s. 767, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015.

11. Bartnicka J., Ziętkiewicz A., Kowalski G., Ergonomic analysis of surgeries with the use of wireless body postures measurement system, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Knosali, tom II, s. 361-371, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015.

12. Dietrych J., System i konstrukcja. WNT, Warszawa 1978.

13. www.globalenglish.com (dostęp 12.01.2015).

14. Wolniak R, Biały W., Blended learning i jego zastosowanie w zakresie poprawy jakości szkoleń, General and Professional Education Journal, 2/2013, s. 32-43.