backНазад к 2/2015
General and Professional Education
2/2015 pp. 10-17

Wspieranie twórczości studentów jako element multimedialnego systemu kształcenia na odległość


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

The Department of Media and Information Technologies of the University of Zielona Góra has developed a remote education program, which employs a set of multimedia e-learning modules. The program was implemented and empirically verified. The target group for the multimedia education program were students of two specializations: „media and IT education” and „new media in social communication with English as a Foreign Language”. The group has special interests – many of the students work within the fields of photography, film, graphic design and programming. Having accounted for the skills and expectations of the target group, a blended-learning system was employed with a series of project-based tasks. Each of these tasks aimed at eliciting a creative solution to a given problem. The group was supported by the teachers but also by the very content and mechanisms of the multimedia education module. The present paper describes the improvements and modifications implemented into the module with the aim of supporting creativity of the students.

Ключевые слова

supporting creativity, creativity, e-learming, blended learning, multimedia, ICT, teaching and learning methods

Библиографический список

1. Jędryczkowski J., Motywacja w procesie kształcenia na odległość. General and Professional Education, 2013/1, s. 10-19.

2. Jędryczkowski J., Forma i treść komunikatu multimedialnego w dobie zaniku czytelnictwa – wyniki badań. General and Professional Education, 2014/2, s. 36-45.

3. Szmidt K.J., Pedagogika twórczości. GWP, Gdańsk 2013.

4. Bruner J.S., W poszukiwaniu teorii nauczania. PIW, Warszawa 1974.

5. Arends R.I., Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa 2000.

6. Papert S., Burze mózgów. Dzieci i komputery. PWN, Warszawa 1996.

7. Franken R.E., Psychologia motywacji. GWP, Gdańsk 2013.

8. Włodarski Z., Psychologia uczenia się, t.1. PWN, Warszawa 1996.

9. Nęcka E, Psychologia twórczości. GWP, Gdańsk 2012.

10. Zimbardo P.G., Psychologia i życie. PWN, Warszawa 1999.

11. Gardner H., Inteligencje wielorakie. Wyd. Media Rodzina, Poznań 2002.

12. Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.

13. Gajda J., Sposoby i zakres manipulacji w mediach a profilaktyka edukacyjna, [w:] Manipulacja media edukacja, B. Siemieniecki (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 207-214.

14. Komeński J.A., Wielka Dydaktyka. Drukarnia I. Zawiszewskiego, Warszawa 1883.

15. Zimbardo P.G., Gerig R.J., Psychologia i życie. PWN, Warszawa 2012.