backНазад к 3/2013
General and Professional Education
3/2013 pp. 41-49

Inżynier jutra – nowoczesny model praktyk studenckich realizowanych na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie


pdf Полный текст в pdf

Аннотация

Faculty of Electrical Engineering since 12 years is a leader on Westpomeranian University of Technology, Szczecin in terms of cooperation conducted by research-educational sections with the industrial environment in the growth of practical skills of its students and future graduates. Continuously both degree programs and apprenticeship programs are adjusted to the needs and expectations of the local labor market. This paper is based on Electrical Engineering Faculty Apprenticeship Book, described here model is being implemented on Faculty of Electrical Engineering.

Ключевые слова

internships, apprenticeship, local labor market, graduates, alumnus

Библиографический список

1. Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych, ed.

2, Hołub M., Emirsajłow Z., Weinert-Rączka E., Zeńczak M., Pietrusewicz K., Węgrzyn B., Włoch P., Waszczuk P., Jończyk J., Strategia rozwoju Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie do roku 2020. Wydział I kategorii, ed, 2012.

3. http://www.we.zut.edu.pl/o-wydziale/rada-przemyslowo-programowa/ (dostęp 4.06.2013).

4. Kukła K., Świat nauki i świat biznesu - razem czy osobno? Podsumowanie wyników II edycji projektu "Uczelnia przyjazna pracodawcom". Available: http://www.rynekpracy.pl/artykul. php/typ.1/kategoria_glowna.358/wpis.589 (dostęp 5.06.2013).

5. Matuszak M., Waszczuk P., Polish labor market needs in technical professions from employers and teachers point of view. General and Professional Education, 3/2012, s. 7-11.

6. Pietrusewicz K., Waszczuk P., Five ways to enable the next generation workforce. Control Engineering, Vol. 60 (2013), No. 1, s. 44-45.

7. Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, ed. http://www.bip.nauka.gov.pl/ bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=text, (dostęp 6.06.2013).

8. Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 189, pkt 2 ust.2," ed, 2005.

9. Pietrusewicz K., Waszczuk P., Wydziałowa księga praktyk, Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie, 2012.

10. Zarządzenie Nr 169 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zasad realizowania praktyk zawodowych studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, będących obywatelami polskimi," ed, 2009.

11. Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.